Noclegownia

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, jest działem wchodzącym  w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach.

Noclegownia funkcjonuje przez  cały rok w godzinach 18:00 - 9:00, natomiast Świetlica Noclegowni funkcjonuje od 7.00 do 19.00.

W okresie od 1 listopada do 31 marca w Świetlicy mogą przebywać osoby bezdomne nie zakwaterowane w Noclegowni w  godzinach od 7:00 - 19:00.

Noclegownia przeznaczona jest  dla osób przebywających na terenie Miasta Suwałki.


Zadaniem noclegowni  jest zapewnienie schronienia dla osób :
• bezdomnych
• chwilowo pozbawionych schronienia

Udzielana jest podstawowa pomoc poprzez:

  • udzielenie noclegu
  • udostępnienie odzieży i środków czystości
  • możliwość skorzystania z prysznica
  • udzielenie informacji o możliwościach korzystania z różnych form pomocy
  • możliwość przygotowania posiłku we własnym zakresie
  • pomoc w wypełnianiu dokumentów
  • możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych

 

Od 1 stycznia 2019 roku Spółdzielnia udostępniła w Ośrodku dwa pomieszczenia zapewniające schronienie dla osób bezdomnych (mężczyzn) w stanie nietrzeźwym. Do dyspozycji są ogrzewane pomieszczenia z materacami i kocami, łazienka, WC. Można skorzystać z prysznica, środków higieny osobistej i wymiany odzieży.

Noclegownia

Kontakt

Suwałki, ul.Sportowa 24

(87) 566 34 19

(87) 563 00 83 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Telefon zaufania

Telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc rodzinie

797 670 059

Koszt połączenia jest zgodny z opłatą według taryfy Twojego operatora

Otrzymasz profesjonalną pomoc
anonimowo i dyskretnie
w formie życzliwej rozmowy.