Wsparcie Motywacyjno - Terapeutyczne

Telefon Zaufania

 

 

Wsparcie Motywacyjno - Terapeutyczne

Realizowane działania motywacyjno - terapeutyczne, które kierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych, bezdomnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, doznających przemocy jak i sprawców przemocy oraz osób zagrożonych demoralizacją. Naszym celem jest redukowanie szkód społecznych i jednostkowych, praca z pacjentami nad ich powrotem do pełnienia prawidłowych ról społecznych oraz zmiany postawy życiowej.


W ramach Wsparcia Motywacyjno - Terapeutycznego prowadzimy zajęcia dla podopiecznych Ośrodka:

- terapię zajęciową

- terapię grupową

Kontakt

Suwałki, ul.Sportowa 24

(87) 566 34 19

(87) 563 00 83 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Telefon zaufania

Telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc rodzinie

797 670 059

Koszt połączenia jest zgodny z opłatą według taryfy Twojego operatora

Otrzymasz profesjonalną pomoc
anonimowo i dyskretnie
w formie życzliwej rozmowy.